Flow Yoti 2

10105 

Flow

to jeszcze więcej frajdy! Nowy profil, taśmy, kształt i poprawione naprężenie komór dały większą stabilność przy niższych kątach natarcia.